prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Varnostni načrt

Prometno-varnostna problematika je sestavni del celotnega načrtnega dela učiteljev. V začetku šolskega leta razredniki predelajo skupaj z učenci varne poti v šolo ter spremljajo prometno varnost skozi vse leto. Delavci Policijske postaje Lenart v mesecu septembru nadzirajo prihod učencev v šolo in promet ob šoli, pripravijo predavanje za učence in starše 1. razreda in ob tednu varnosti v prometu s primerno akcijo osveščajo učence glede previdnosti in varstva v prometu. Vse aktivnosti od 1. do 5. razreda v zvezi s preventivo in vzgojo v prometu vodijo učiteljice, ki poučujejo v teh razredih.

V tem šolskem letu bomo posebno pozornost namenili seznanitvi učencev glede varnosti na kolesarski stezi. Pri šoli smo uredili tudi kolesarnico.

Učence v skladu z učnimi načrti posameznih predmetov, programov dela oddelčnih skupnosti in prometnega ter kolesarskega krožka usposabljamo za kar se da največje poznavanje prometno-varnostnih predpisov, spretnosti vožnje s kolesi in prometne kulture na prometnih površinah. Učenci 5. razreda opravljajo izpit za kolo.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 27. 2. 2024, 13:44 | Izjava o dostopnosti