prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Osnovni podatki

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol deluje kot popolna osnovna šola. Pouk poteka samo v dopoldanskem času. Delo poteka v lepo urejenih in sodobno opremljenih učilnicah.

Naslov šole OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
Jurovski Dol 13
2223 Jurovski Dol
Ustanovitelj šole občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
E-pošta
Spletna stran www.os-jd.si
Davčna številka 40918807
(nismo zavezanci za DDV)
Matična številka 5090105000
Številka TRR SI56 0110 0600 0036 980

Telefonske številke, e-naslovi

Tajništvo 02 729 56 62,
Ravnateljica 02 729 56 60,
Računovodstvo 02 729 56 69,
Zbornica 02 729 56 64
Svetovalna služba 02 729 56 65,
Knjižnica 02 729 56 63,
Kabinet I. triada 02 729 56 68
Kuhinja 02 729 56 67,
Vrtec 02 729 56 70,

Zemljevid


© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 22. 4. 2024, 3:01 | Izjava o dostopnosti