prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Knjižnica

Knjižnične novice
Šolska knjižnica
Bralna značka
Knjižnični red
Knjižnična vzgoja
Učbeniški sklad
Povezave
COBISS+

Šolska knjižnica

Adobe Acrobat dokument Urnik šolske knjižnice 2021/22

Šolska knjižnica s knjižničnimi storitvami omogoča in podpira učenje in poučevanje, s programom knjižnično informacijsko znanje pa učence navaja na samostojno učenje in uporabo literature. Šolska knjižnica predstavlja odprto informacijsko učno okolje, ki omogoča:

učenje in poučevanje ter fleksibilno prilagajanje potrebam posameznika in skupin,
razvijanje metod poučevanja in učenja (sodelovalno učenje, projektno in raziskovalno učenje, reševanje problemov, timsko poučevanje ...),
medkulturnost z vsebino knjižnične zbirke in njeno dostopnostjo (dostopna je vsem učencem ne glede na starost, jezik, vero in kulturo),
skupno doseganje ciljev,
upravljanje z informacijami,
seznanjanje z informacijsko komunikacijsko tehnologijo,
razvijanje pismenosti, še posebej branja, pisanja in razvijanje bralne kulture,
sodelovanje s starši, splošno knjižnico in drugimi dejavniki zunaj šolskega okolja.

Naša šolska knjižnica je polnopravna članica sistema Cobiss. Vsi učenci so uporabniki knjižnice in si lahko izposodijo knjižnično gradivo za 14 dni, nato pa si ga lahko podaljšajo, če ga še nekaj časa potrebujejo. Neknjižnega gradiva na dom ne izposojamo. Prav tako na dom ne izposojamo prezenčnega gradiva (leksikoni, slovarji…). To gradivo lahko učenci uporabljajo pri pouku ali v knjižnici.

Učenci lahko v času, ko je knjižnica odprta, uporabljajo tri računalnike v skladu z dogovorom s knjižničarko. V čitalnici lahko v tišini prebirajo knjige, listajo po revijah ali se pripravljajo na pouk.

Sedmošolci bodo v mesecu novembru ponovno obiskali Knjižnico Lenart v okviru dneva dejavnosti, kjer jim bodo pripravili program Kaj mi ponuja knjižnica, ki obsega osnovne informacije o splošni knjižnici, predstavitev knjižnice kot informacijsko-izobraževalnega prostora ter kot prostora branja. Na obisku bodo prejeli knjižno darilo, ki ga bodo v okviru projekta Rastem s knjigo prejeli prav vsi sedmošolci vseh slovenskih šol. Učenci bodo lahko knjižnico obiskovali po urniku šolske knjižnice, ki je izobešen na vratih šolske knjižnice.

Šolsko knjižnico vodi knjižničarka Barbara Waldhütter.

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 2. 7. 2022, 16:44