prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Knjižnica

Knjižnične novice
Šolska knjižnica
Bralna značka
Knjižnični red
Knjižnična vzgoja
Učbeniški sklad
Povezave
COBISS+

Knjižnični red šolske knjižnice

Šolska knjižnica s svojim knjižnim in neknjižnim gradivom in dejavnostjo dopolnjuje vzgojno-izobraževalno delo šole. Je informacijski center, kjer učenci in učitelji dobijo gradivo za branje, učenje in dopolnjevanje pouka. Knjižnica je odprta po urniku šolske knjižnice, ki je izobešen na vratih šolske knjižnice.

Članstvo

Vsak učenec, učitelj in delavec šole je član - uporabnik šolske knjižnice. Uporabniki šolske knjižnice ne plačajo članarine.

Izposoja

Šolska knjižnica zbira, obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja knjižno in neknjižno gradivo. Uporabniki si lahko knjige izposojajo na dom, razen referenčnih knjig – enciklopedij, leksikonov in slovarjev. Revije so namenjene izposoji in uporabi pri pouku in se uporabnikom izposojajo le izjemoma.

Uporabnik šolske knjižnice si lahko naenkrat izposodi največ 5 knjig oziroma 5 enot knjižničnega gradiva, razen v izjemnih primerih (referati, seminarske in raziskovalne naloge, projekti). Izposojevalni rok za knjige je 14 dni.

Dokler učenci ne vrnejo knjig, si ne morejo izposoditi novih. Knjig za domače branje si ni mogoče podaljšati. S tem želimo omogočiti, da si večina učencev te knjige lahko izposodi v šolski knjižnici.

PRAVOČASNO VRAČAMO IZPOSOJENE KNJIGE IN KNJIŽNIČNO GRADIVO!

Odnos do knjižničnega gradiva

Do knjižničnega gradiva imamo primeren odnos. Vsak uporabnik si namreč želi izposoditi nepoškodovano in čisto knjigo oziroma knjižnično gradivo. Poškodovano, uničeno ali izgubljeno knjižnično gradivo se nadomesti z novim oziroma se plača protivrednost gradiva. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, plača uporabnik nadomestilo, ki ga določi knjižnica.

V knjižnico prihajamo s čisti rokami in lepo ravnamo s knjigami. Izposojene knjige vrnemo čiste in nepoškodovane.

Uporaba računalnikov

Vsak član knjižnice ima pravico do uporabe računalnika, vendar le v izobraževalne namene in iskanje gradiva.

Splošno

Vnos in uživanje hrane in pijače ni dovoljen. Prepovedana je uporaba mobilnih naprav. Učenci vstopajo v knjižnico samo v copatih. Knjižnica je prostor tišine. Neprimerno vedenje (vpitje, prerekanje, prerivanje, plezanje po policah in sedežih v čitalniškem kotičku, preklinjanje ...) je prepovedano. Takega učenca napotimo iz knjižnice.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 27. 2. 2024, 15:12 | Izjava o dostopnosti