prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Knjižnica

Knjižnične novice
Šolska knjižnica
Bralna značka
Knjižnični red
Knjižnična vzgoja
Učbeniški sklad
Povezave
COBISS+

Knjižnična vzgoja

Knjižnična vzgoja se izvaja v dogovoru z učitelji. V šolskem letu se izvedejo štiri ure knjižnične vzgoje v vsakem razredu devetletke.

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 2. 7. 2022, 17:14