prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Knjižnica

Knjižnične novice
Šolska knjižnica
Bralna značka
Knjižnični red
Knjižnična vzgoja
Učbeniški sklad
Povezave
COBISS+

Učbeniški sklad

Adobe Acrobat dokument Seznam učbenikov za šolsko leto 2022/23

Učbeniški sklad je v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri pouku.

Učbenike si učenci izposodijo v šoli. Izposoja je za vse razrede brezplačna.

Kako poteka izposoja učbenikov

Šola od učencev v mesecu juniju zbere naročila učbenikov.
Šola kupi oziroma priskrbi učbenike za vse učence v posameznem razredu.
Učbenike izposodimo učencem ob koncu šolskega leta ali prvi teden v novem šolskem letu.
Učbenike lahko ob koncu šolskega leta učenci tudi odkupijo.

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 2. 7. 2022, 17:04