prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Projekti

Ekošola
Turizmu pomaga lastna glava
Rastem s knjigo
Naša mala knjižnica
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
Branje nas bogati
Odprta knjiga
Gibanje za zdravje
Zlati sonček
Šolska shema Evropske unije
Slovenski zajtrk
Ura za ščetkanje
Pasavček
Trajnostna mobilnost
Varno in spodbudno okolje
Mreža učečih se šol
250-letnica šolstva
Posodobitev omrežij LAN

Nekateri pretekli projekti:

Projekti EKSRP
Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Branje nas bogatiTudi v tem šolskem letu bomo na šoli skozi različne dejavnosti izvajali šolski projekt Branje nas bogati in skozi njega skušali uresničevati eno izmed prednostnih nalog naše šole – dvig bralno-jezikovne kulture. Namen tega projekta je pri učencih različne starosti spodbujati branje različne literature tako v maternem kot tudi tujih jezikih in jim branje približati kot prijetno izkušnjo.

Temeljni cilji projekta so:

spodbujanje kritičnega in poglobljenega branja,
medpredmetno sodelovanje,
medvrstniško sodelovanje (starejši učenci so mlajšim kot bralni prijatelji),
spodbujanje aktivne vloge učenca pri branju (učenci ob pomoči učiteljice načrtujejo različne dejavnosti/aktivnosti, npr. okroglo mizo, dramsko uprizoritev, igro z lutkami, didaktične igre, bloge/vloge o prebranih literarnih delih ...),
spodbujanje aktivne rabe knjižnih kotičkov, knjigobežnic na šoli.

Dejavnosti se bodo izvajale v sklopu pouka, interesnih dejavnosti, jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, pogovornih in razrednih ur za učence. V sklopu tega projekta se bomo na ravni celotne šole pridružili Nacionalnemu mesecu skupnega branja (od 8. 9. 2023 do 8. 10. 2023). Prav tako se bodo v razredih uredile razredne knjižnice, bralni kotički. Učiteljice bodo pri pouku namenile več pozornosti vsakodnevnemu glasnemu branju tako pri maternem kot tudi tujem jeziku, za učence bo tudi organiziran bralni popoldan, ki bo namenjen igri, gibanju, poustvarjanju, vključili bomo tudi pristope gledališke pedagogike.

Sodelovali bomo v bralnemu projektu Naša mala knjižnica (mentorica Barbara Waldhütter, sodelovali bodo učenci od 1. do 5. razreda).

Učenci od 7. do 9. razreda se bodo pridružili celoletnemu mednarodnemu bralnemu projektu, ki poteka v obliki tekmovanja (od oktobra 2023 do maja 2024), Odprta knjiga: GG4A (mentorica Mateja Nudl).

Članice tima šolskega projekta branje nas bogati: Barbara Breznik, Martina Škrlec, Mojca Ozmec, Alenka Dominik, Silvija Špindler, Sandra Hlebič, Lavra Bukšek Kreft, Ana Šuster Kraner, Irena Kocbek, Maja Petek, Barbara Waldhütter in Mateja Nudl (vodja).

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 20. 6. 2024, 14:53 | Izjava o dostopnosti