prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Projekti

Ekošola
Turizmu pomaga lastna glava
Rastem s knjigo
Naša mala knjižnica
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
Branje nas bogati
Odprta knjiga
Gibanje za zdravje
Zlati Sonček
Šolska shema Evropske unije
Slovenski zajtrk
Zobni alarm
Pasavček
Trajnostna mobilnost
SPIRIT Slovenija
Varno in spodbudno okolje
Kulturna šola
Projekti EKSRP
Posodobitev omrežij LAN

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Branje nas bogatiTudi v tem šolskem letu bomo na šoli skozi različne dejavnosti izvajali šolski projekt Branje nas bogati. Namen tega projekta je pri učencih različne starosti spodbujati branje različne literature tako v maternem jeziku kot tujih jezikih in jim branje približati kot prijetno izkušnjo.

Temeljni cilji projekta so:

spodbujanje kritičnega in poglobljenega branja,
medpredmetno sodelovanje,
medvrstniško sodelovanje (starejši učenci so mlajšim kot bralni prijatelji),
spodbujanje aktivne vloge učenca pri branju (učenci ob pomoči učiteljice načrtujejo različne dejavnosti/aktivnosti, npr. okroglo mizo, dramsko uprizoritev, igro z lutkami, didaktične igre, bloge/vloge o prebranih literarnih delih ...),
spodbujanje aktivne rabe knjižnih kotičkov, knjigobežnic na šoli.

Dejavnosti se bodo izvajale v sklopu pouka, interesnih dejavnosti, jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, pogovornih in razrednih ur za učence. V sklopu tega projekta se bomo na ravni celotne šole pri različnih predmetih pridružili Nacionalnemu mesecu skupnega branja (od 8. 9. 2022 do 9. 10. 2022), ki letos poudarja povezanost med umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim razvojem: "Branje je za duha to, kar je telovadba za telo."

Projekt želi branje in gibanje povezati s:

spodbujanjem/oblikovanjem zdravega življenjskega sloga, spretnosti in razvoja nasploh,
vlogo kakovostnega preživljanja prostega časa in sprostitvijo,
oblikovanjem ustvarjalne osebnosti in pozitivnega odnosa tako do branja kot do gibanja,
vseživljenjskim razvijanjem in bogatenjem sposobnosti na področju branja in gibanja – vitalnost, dobro počutje,
gibanjem, namenjenim/prilagojenim ljudem z različnimi omejitvami, interesi, potrebami ... ter rehabilitacijskim/terapevtskim vidikom obojega.

Učenci bodo v sklopu tega meseca tudi pri urah angleškega jezika pri učiteljici Ireni Kocbek v 7. razredu prvih deset minut namenili branju, pogovoru o prebranem. Brali bodo The Swiss Family Robinson. S to dejavnostjo bi učiteljica želela učence spodbuditi k dodatnemu branju angleške literature. Tudi v sklopu interesne dejavnosti nemščine bodo učenci od 4. do 6. razreda namenili čas branju/prebiranju knjig oziroma zgodb v nemškem jeziku. V okviru interesne dejavnosti pri učiteljici Lavri Bukšek Kreft beremo s Cookijem bodo učenci razredne stopnje vstopali v svet angleških besed, se navajali na zven le-teh in spoznavali domišljijski svet. Za učence 4. razreda bo učiteljica uvedla "bralne minute", v okviru katerih bodo učenci vsak dan 10 minut brali knjigo po lastnem izboru. Na šoli bo pri učiteljici Matej Nudl mesečno potekal debatno-ustvarjalni krožek z naslovom Bralna lekarna (Povej mi, kaj bereš ...), učenci bodo medvrstniško predstavljali poljubna literarna dela, ki so jih prebrali, se o njih pogovarjali, naredili kakšno delavnico in tudi poustvarjali.

Sodelovali bomo v bralnemu projektu Naša mala knjižnica (mentorica Barbara Waldhütter, sodelovali bodo učenci od 3. do 5. razreda).

Učenci od 7. do 9. razreda se bodo pridružili celoletnemu mednarodnemu bralnemu projektu, ki poteka v obliki tekmovanja (od oktobra 2022 do maja 2023), Odprta knjiga: GG4U (mentorica Mateja Nudl).

Članice tima šolskega projekta branje nas bogati: Lavra Bukšek Kreft, Martina Škrlec, Barbara Waldhütter, Ana Šuster Kraner, Irena Kocbek, Maja Petek in Mateja Nudl (vodja).

© 2007-2023 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 26. 9. 2023, 8:22 | Izjava o dostopnosti