prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Dopolnilni in dodatni pouk

Dopolnilni pouk

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela lažje usvojijo temeljne učne cilje.

Razred Predmet Učiteljica Št. ur na teden
1. Slovenščina ali matematika Martina Škrlec 0,5
2. Slovenščina ali matematika Silva Špindler 0,5
3. Slovenščina ali matematika Alenka Dominik 0,5
4. Slovenščina ali matematika Lavra Bukšek Kreft 0,5
5. Slovenščina ali matematika Marija Senekovič 0,5
6. Matematika Jasna Malnar 0,5
7. Angleščina Irena Kocbek 0,5
8. Slovenščina Mateja Nudl 0,5
9. Fizika Antonija Širec 0,5

Dodatni pouk

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja podpira doseganje višjih učnih ciljev.

Razred Predmet Učiteljica Št. ur na teden
1. Slovenščina ali matematika Martina Škrlec 0,5
2. Slovenščina ali matematika Silva Špindler 0,5
3. Slovenščina ali matematika Alenka Dominik 0,5
4. Slovenščina ali matematika Lavra Bukšek Kreft 0,5
5. Slovenščina ali matematika Marija Senekovič 0,5
6. Geografija Milena Kokol 0,5
7. Angleščina mag. Aleksandra Žnuderl 0,5
8. Kemija Majda Kolarič 0,5
9. Slovenščina Mateja Nudl 0,5

torek, 17. 09. 2019, 2:22
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.