prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Dopolnilni in dodatni pouk

V devetletki je dopolnilni in dodatni pouk organiziran po eno uro tedensko na oddelek in učenci so v dopolnilni in dodatni pouk vključeni prostovoljno. Na razredni stopnji izvajajo pouk dopolnilnega in dodatnega pouka učiteljice razrednega pouka. Na predmetni stopnji pa se izvaja po naslednjem razporedu:

Razred Dopolnilni pouk Dodatni pouk
6. razred SLJ – Mateja Nudl MAT – Jasna Malnar
7. razred TJA – mag. Aleksandra Žnuderl SLJ – Mateja Nudl
8. razred MAT/FIZ – Antonija Širec TJA – mag. Aleksandra Žnuderl
9. razred SLJ – Mateja Nudl MAT/FIZ – Antonija Širec

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 10:18