prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Dopolnilni in dodatni pouk

V devetletki je dopolnilni in dodatni pouk organiziran po eno uro tedensko na oddelek in učenci so v dopolnilni in dodatni pouk vključeni prostovoljno. Na razredni stopnji izvajajo pouk dopolnilnega in dodatnega pouka učiteljice razrednega pouka. Na predmetni stopnji pa se izvaja po naslednjem razporedu:

Razred Dopolnilni pouk Dodatni pouk
6. razred MAT – Mihaela Sušec Vučko TJA – Irena Kocbek
7. razred MAT – Mihaela Sušec Vučko TJA/SLJ – mag. Aleksandra Žnuderl
8. razred TJA/SLJ – mag. Aleksandra Žnuderl MAT/FIZ – Antonija Širec
9. razred SLJ – Mateja Nudl MAT/FIZ – Antonija Širec

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | četrtek, 02. 12. 2021, 19:31