prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Interesne dejavnosti in projekt Gibanje in zdravje

Učenci so v interesne dejavnosti vključeni prostovoljno.

Organiziranih je 17 različnih interesnih dejavnosti. Zaželeno je, da si vsak učenec izbere vsaj eno interesno dejavnost.

Program dejavnosti je sestavni del letne delovne priprave učitelja.

V letošnjem šolskem letu se bodo na šoli izvajale naslednje interesne dejavnosti:

Otroški pevski zbor (2.-5. razred)
Mladinski pevski zbor (6.-9. razred)
Ansambelska igra
Tehnika za najmlajše (1.-3. razred)
Likovna ustvarjalnica (1.-3. razred)
Otroška folklora (2.-5. razred)
Mladinska folklora (6.-9. razred)
Nemščina za najmlajše (2.-5. razred)
Kuham, vrtnarim in športam (4.-8. razred)
Družboslovni krožek (6.-9. razred)
Čebelarski krožek (6.-9. razred)
Novinarski krožek (6.-9. razred)
Lutkovni krožek (6.-8. razred)
Osnove računalništva (3.-5. razred)
Matematične delavnice (6.-9. razred)
Pravljični krožek (3.-4. razred)
Ustvarjalnice (6.-9. razred)

Prav tako se lahko učenci vključijo v ponujene dejavnosti v okviru projekta Gibanje in zdravje, in sicer:

Nogomet (7.-9. razred)
Na kolo za moje telo (5. razred)
Igre z loparji (7.-9. razred)
Skrb za zdravje in prva pomoč (6.-9. razred)
Bodi fit (2.-3. razred)
Pohodništvo (1.-9. razred)
Kuham, vrtnarim in športam (1. razred)
Mala odbojka malo drugače (4.-5. razred)
Jaz sem dobro (4.-5. razred)
Ples (6.-9. razred)

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 20. 6. 2024, 14:58 | Izjava o dostopnosti