prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Interesne dejavnosti in projekt Gibanje in zdravje

Učenci so v interesne dejavnosti vključeni prostovoljno. Organiziranih je 16 različnih interesnih dejavnosti. Zaželeno je, da si vsak učenec izbere vsaj eno interesno dejavnost. Program dejavnosti je sestavni del letne delovne priprave učitelja.

V letošnjem šolskem letu se bodo na šoli izvajale naslednje interesne dejavnosti:

Otroški pevski zbor (1.-5. razred)
Mladinski pevski zbor (6.-9. razred)
Ansambelska igra
Tehnika za najmlajše (1.-3. razred)
Likovna ustvarjalnica (1.-3. razred)
Otroška folklora (2.-5. razred)
Mladinska folklora (6.-9. razred)
Nemščina za najmlajše (2.-4. razred)
Družboslovni krožek (6.-9. razred)
Naravoslovni krožek (6.-9. razred)
Novinarski krožek (6.-9. razred)
Turizmu pomaga lastna glava (6.-9. razred)
Matematične delavnice (6.-9. razred)
Pravljični krožek (1.-3. razred)
Razvijanje inteligence (1.-5. razred)
Ročno delo (1.-5. razred)

Prav tako se lahko učenci vključijo v ponujene dejavnosti v okviru projekta Gibanje in zdravje, in sicer:

Nogomet (7.-9. razred)
Igre z žogami (4.-6. razred)
Igre z loparji in žogo (7.-9. razred)
Prva pomoč, skrb za lastno varnost, nevarne snovi (7.-9. razred)
Jem zdravo, bonton (1.-3. razred)
Pohod in ples (1.-3. razred)
Pohod in joga (1.-3. razred)
Fitnes na prostem (1.-3. razred)
Ples za vse (4.-6. razred)
Odbojka (4.-6. razred)
Ritmična gimnastika (7.-9. razred)
Odvisnost, najstniške težave (7.-9. razred)

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 11:30